Organizace školního roku 2017-2018

Z provozních důvodů bude v období školních prázdnin vždy omezen provoz mateřské školy (uzavřením některých tříd. Bližší informace sdělíme vždy týden předem).

 • Jarní prázdniny ve školách v délce jednoho týdne 12. 3. – 18. 3. 2018

omezení provozu mateřské školy uzavřením některých tříd

 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března, pátek a pondělí svátek omezení provozu mateřské školy uzavřením některých tříd
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 30. 6. 2018.
 • Informace o organizaci letního provozu: prázdninový provoz pro naše děti zaměstnaných rodičů a pro děti z cizích školek od 5. 7. do 29. 7. 2018.  – uzavření mateřské školy ve dnech 2.-4. 7. 2018, dále pak od 30. 7. do 31. 8. 2018
 • Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dvorní 763, přísp. organizace zajišťuje prázdninový provoz od 1. 8. do 24. 8. 2018,

Další informace o prázdninovém provoze zveřejníme v březnu.

 • Prázdninový provoz porubských mateřských škol
 • Informace pro rodiče dětí z cizích mateřských škol :Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace zajišťuje prázdninový provoz pro naše děti zaměstnaných rodičů a pro děti z cizích školek od 5. 7. do 29. 7. 2018.

Vyplněné žádosti o přijetí na dobu určitou ( formulář žádosti) odevzdejte v Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670 dne 27. 4. 2018, ideálně – naskenované v mailu. Mailem Vám potvrdíme evidenci žádosti. Zálohu na úplatu za školní vzdělávání a stravné zaplaťte dle žádosti do 1. 6. 2018.Mailem Vám přijde do 5. 6. 2018 vyrozumění o přijetí dítěte na dobu určitou . Kapacita mateřské školy je omezena, není možno vyhovět všem žádostem. Najednou budou do jedné školky docházet děti ze tří mateřských škol. Prosím tedy o vzájemnou ohleduplnost. Přednostně na náhradní provoz umístíme děti zaměstnaných rodičů, kteří si zvolí dobu kratší 14 pracovních dnů. Vím, že je to pro Vás složité, věřte, že pro nás taky. Umístit 240 dětí do kapacity 120 dětí je opravdu velmi náročné.


Co je nového?

20.02.
2018

Terapeutický KLUB K L O K Á N E K se schází pravidelně v pondělí od 15:30 hodin ve žluté třídě v 1. patře uprostřed. Termíny: 26.2.2018, 5.3.2018. Klub je určen pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem před nástupem do školky. -více na http://mistoprodeti.cz/klokanek/. Zájemci se mohou hlásit na mail: exiluklokanek@seznam.cz, případně na mobil 775 611 530, 602 525 436.
Zájemci, hlaste se mailem nebo telefonem na čís. 602 525 436, ať můžeme zajistit pro všechny děti asistenci.
Z naší fotogalerie http://mistoprodeti.cz/…k-unor-2014/

Setkání Klubu nadaných dětí z mateřských škol: 1.března 2018 od 14:45 do 16:15 v suterénu v herně. Rodiče mohou být přítomni v klubu nebo přenechat dítě pedagogovi a v 16:15 si je vyzvednout. Rádi bychom s Vámi sdíleli radostnou zprávu, testování IQ ve spolupráci s Mensou přineslo velmi dobré výsledky.Plakát KLub nadaných dětí Jsme školka spolupracující s MENSOU

30.01.
2018

Plavecký kurz starších dětí zelené, červené a oranžové třídy začíná 18.3.2018. Děti plavou v bazéně SOŠ prof. Z. Matějčka na ul. 17. listopadu. Cena kurzu je 1000 Kč (chodíme pěšky, platba zahrnuje 11 lekcí pronájem bazénu a lektorku).Poslední lekce –6.6.2018. Platbu uhraďte převodem na účet 2101227772/2010, var. symbol 40 do 20.3.2018.

25.01.
2018

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 8:00 do 15:00.

 • K zápisu zveme rodiče s dětmi.

S sebou, prosím, přineste občanský průkaz a rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením dětského lékaře.

 • Rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami již před zápisem navštíví příslušné poradenské zařízení, kde předloží veškeré odborné zprávy, které dokladují, že dítě vyžaduje systém podpůrných opatření. Rodiče dětí navštěvujících terapeutické kluby provede tímto složitým administrativním procesem speciální pedagog klubů Bc. Věrka Havelková. Terapeutický klub
 • Další informace poskytne vedení školy na tel. 775 611 530, mail: skolkaexilu@seznam.cz
 • Formuláře žádosti o přijetí :www skolkaexilu.cz – školka – dokumenty
 • hodina otevřených dveří
 • Mateřská škola na ul. Čs. exilu v Ostravě-Porubě patří mezi největší integrované předškolní zařízení na území Ostravy s kapacitou 120 dětí, z toho 60 s nejrůznějšími speciálními vzdělávacími potřebami. Sedmitřídní mateřská škola má 4 třídy speciální pro děti s více vadami, poruchou autistického spektra, mentálním postižením, vadami řeči a 3 třídy běžné. Spolupracujeme s Mensou ČR.

Co se bude dít?

Terapeutický klub

Terapeutický KLUB K L O K Á N E K se schází pravidelně v pondělí od 15:30 hodin ve žluté třídě v 1. patře uprostřed. Klub se sejde 26.února 2018. Klub je určen pro děti s pervazivní…

Více informací o akci


Newsletter

Nechte si zasílat na svou emailovou adresu aktuální novinky na webu, informace o akcich atd. Stačí zadat svou emailovou adresu.