Aktuality

25.07

Organizace školního roku 2016-2017

Prázdninový provoz zajišťujeme od 8. 8. do 31. 8. 2017 . V této době zajišťujeme zároveň náhradní provoz pro děti zaměstnaných rodičů z Mš Dvorní a V zahradách. Na obou školních pozemcích probíhá investiční akce MOb Poruba-Hydroizolace a drenáž MŠ Čs. exilu. Budeme mít omezenou možnost využívat školní zahrady. Je…

zobrazit více

22.06

Příprava na prázdniny

Informace vedení mateřské školy o organizaci letních prázdnin Prosím, nezapomeňte před prázdninami odnést dětem všechno náhradní oblečení z šaten, papuče a obuv z botárny, Zároveň posbírejte kartáčky na zuby a pasty. Během prázdninového provozu jsou děti v jiných třídách, na jiných značkách a často potom…

zobrazit více

19.06

Projekt Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ

PROJEKT Posílení kompetencí pedagogických pracovníků ke zvýšení iniciativy a kreativity dětí

  • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0­.0/16_022/0002790.

Zkrácený název projektu:…

zobrazit více

01.06

DOBROČINNÁ AUKCE

Rekapitulace – 1. 6. 2017– Moc děkujeme!!!: galerie

  1. Pro obrázek Delfínků -manželé Losovi –10 000 Kč –373,50 EUR -děkujeme

    Martin Los-zde nám výhru ovlivňuje kurz EUR.

  2. Berušky dětí ze třídy Červená – 3500 Kč…

zobrazit více

08.01

Nový OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM školní jídelny

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM školní jídelny -VAŠE FINANCE POD KONTROLOU Vážení rodiče, nabízíme Vám nový systém objednávání a odhlašování stravy mailem, případně přes SMS zprávu. Zároveň možnost zjištění stavu konta na účtu úplata za školní stravování a vzdělávání. Tato možnost poběží ve zkušebním režimu, tzn. zároveň máte…

zobrazit více

02.09

Pomůcka pro děti s poruchou autistického spektra

Pomůcka pro děti s autismem
Nabízíme pomůcku-krabice pro strukturované učení. Naši speciální pedagogové nechali vyrobit pomůcku ke strukturovanému učení nejen pro děti s poruchou autistického spektra STRUKTUROVANÉ KRABICE.…

zobrazit více


Co je nového?

22.06.
2017

Milí rodiče, další školní rok končí, už jsme se loučili se školáky, už jsme rekapitulovali. Tak jen krátce.

  • Děkujeme Vám za pomoc, kterou jste nám poskytli při všech aktivitách:

za umožnění návštěv v zaměstnání, za prohlídku ostravského HRADU, za moderování dětského dne, za organizaci cvičného poplachu.

  • Také za výrobu neuvěřitelného množství pomůcek, které jste pro nás ušili.

Za pomoc při údržbě hraček, kol. Za věcné i finanční dary.

  • Za každodenní příjemný úsměv, který nám říkal: jsme tady rádi.
  • Přejeme krásné prázdniny, vraťte se z cest zdraví, prožijte spoustu úžasného dobrodružství společně s Vašimi dětmi

24.05.
2017

Terapeutický KLUB K L O K Á N E K se schází pravidelně v pondělí od 15:30 hodin ve žluté třídě v 1. patře uprostřed. V tomto šk. roce se kluby už nesejdou. Další klub se sejde 9.října 2017. Klub je určen pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem před nástupem do školky. -více na http://mistoprodeti.cz/klokanek/. Zájemci se mohou hlásit na mail: exiluklokanek@seznam.cz, případně na mobil 775 611 530, 602 525 436.
Zájemci, hlaste se mailem nebo telefonem na čís. 602 525 436, ať můžeme zajistit pro všechny děti asistenci.
Z naší fotogalerie http://mistoprodeti.cz/…k-unor-2014/

Setkání Klubu nadaných dětí z mateřských škol: 5. října 2017 od 14:45 do 16:15 v suterénu v herně. Je to první klub školního roku 2017/2018. Rodiče mohou být přítomni v klubu nebo přenechat dítě pedagogovi a v 16:15 si je vyzvednout. Rádi bychom s Vámi sdíleli radostnou zprávu, testování IQ ve spolupráci s Mensou přineslo velmi dobré výsledky.Plakát KLub nadaných dětí Jsme školka spolupracující s MENSOU

05.01.
2017

Doporučujeme na našem webu záložku PORADNA. http


Co se bude dít?

Nový školní rok

Školní rok začíná v pondělí 4. 9. 2017

Více informací o akci


Newsletter

Nechte si zasílat na svou emailovou adresu aktuální novinky na webu, informace o akcich atd. Stačí zadat svou emailovou adresu.