Aktuality

18.04

Organizace školního roku 2016-2017

Z provozních důvodů bude v období školních prázdnin vždy omezen provoz mateřské školy (uzavřením některých tříd. Bližší informace sdělíme vždy týden předem).

  • Období šk. vyučování bude ukončeno od soboty 1. července 2017. Hlavní prázdniny – od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.…

zobrazit více

10.04

Zápis do mateřské školy

na ul. ČS. exilu ve středu 3. 5. 2017 od 8:00 do 15:00.K zápisu zveme rodiče s dětmi. S sebou, prosím, přineste občanský průkaz a rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením dětského lékaře. Na rok 2017–2018 zapíšeme do běžných tříd 11 dětí, do speciálních 17 dětí se speciálními vzdělávacími…

zobrazit více

07.02

POBYTY V PŘÍRODĚ

pro děti zelené, červené a oranžové třídy od 5. do 9.6. 2017 v hotelu Srdce Beskyd. Záloha ve výši 500 Kč už měla být uhrazena. Doplatek 1800 Kč do 30. 4. 2017. plakát SRDCE Beskyd, Přihláška SRDCE Beskyd Pobyt…

zobrazit více

05.01

Program MISP - Masáže děti dětem

Naše mateřská škola se připojila k mezinárodnímu programu MISP (Massage in school program), jehož cílem a vizí je, aby všechny děti zažily ve školách pozitivní a pečující dotek každý den. Více o programu na www.misa-cz.com Mezi hlavní zásady patří, že se děti masírují…

zobrazit více

08.01

Nový OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM školní jídelny

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM školní jídelny -VAŠE FINANCE POD KONTROLOU Vážení rodiče, nabízíme Vám nový systém objednávání a odhlašování stravy mailem, případně přes SMS zprávu. Zároveň možnost zjištění stavu konta na účtu úplata za školní stravování a vzdělávání. Tato možnost poběží ve zkušebním režimu, tzn. zároveň máte…

zobrazit více

02.09

Pomůcka pro děti s poruchou autistického spektra

Pomůcka pro děti s autismem
Nabízíme pomůcku-krabice pro strukturované učení. Naši speciální pedagogové nechali vyrobit pomůcku ke strukturovanému učení nejen pro děti s poruchou autistického spektra STRUKTUROVANÉ KRABICE.…

zobrazit více


Co je nového?

10.04.
2017

Terapeutický KLUB K L O K Á N E K se schází pravidelně v pondělí od 15:30 hodin ve žluté třídě v 1. patře uprostřed. Další klub je 24.4.2017, pak 15.5.2017. Poslední klub šk. roku 2016–2017 se sejde 22.5.2017. Klub je určen pro děti s pervazivní vývojovou poruchou, se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, pro děti s opožděným vývojem před nástupem do školky. -více na http://mistoprodeti.cz/klokanek/. Zájemci se mohou hlásit na mail: exiluklokanek@seznam.cz, případně na mobil 775 611 530, 602 525 436.
Zájemci, hlaste se mailem nebo telefonem na čís. 602 525 436, ať můžeme zajistit pro všechny děti asistenci.
Z naší fotogalerie http://mistoprodeti.cz/…k-unor-2014/

Setkání Klubu nadaných dětí z mateřských škol: 4. května 2017 od 14:45 do 16:15 v suterénu v herně. Rodiče mohou být přítomni v klubu nebo přenechat dítě pedagogovi a v 16:15 si je vyzvednout. Rádi bychom s Vámi sdíleli radostnou zprávu, testování IQ ve spolupráci s Mensou přineslo velmi dobré výsledky.Plakát KLub nadaných dětí Jsme školka spolupracující s MENSOU

01.03.
2017

Zápisy do základních škol pro školní rok 2017/2018 a odklad školní docházky Poslední novela zákona ve znění účinném od 1. ledna 2017 termín zápisu do prvních tříd posouvá až na duben. Místo a dobu zápisu stanoví dle školského zákona ředitelka či ředitel základní školy, a to nově v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/2018 by měly přijít děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a také děti, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pro rodiče, kteří odklad zvažují, to znamená, že by pedagogicko-psychologickou poradnu či speciální pedagogické centrum měli s dítětem navštívit co nejdříve. Doporučující posouzení by měla být řediteli školy doručena do 30. dubna. O odkladech by mělo být rozhodnuto do doby uskutečnění zápisů k předškolnímu vzdělávání (ty budou nově probíhat v období od 2. do 16. května). Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Od školního roku 2017/2018 je totiž pro pětileté děti (až do zahájení povinné školní docházky) předškolní vzdělávání povinné. Další významnou změnou je, že od školního roku 2017/2018 lze do přípravné třídy zařadit pouze děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (tj. děti šestileté a starší). Do přípravné třídy základní školy bude moci být zařazeno dítě, jemuž bude povolen odklad a současně bude předpoklad, že zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj. termín zápisů do ostravských základních škol

05.01.
2017

Doporučujeme na našem webu záložku PORADNA. http


Co se bude dít?

Zápis do mateřské školy

Dne 3.5.2017 proběhne od 7.00 do 15:00 zápis. K zápisu je potřeba přinést vyplněnou žádost o přijetí (je na webu skolkaexilu.cz) potvrzenou dětských lékařem, dále rodný list dítěte. Informace…

Více informací o akci

Návštěva ZUŠ Valčíka

Ve středu 3.5.2017 navštíví některé děti ZUŠ J. Valčíka. Obsahem letošního cca 50 minutového programu bude hudební pásmo s ukázkami jednotlivých hudebních nástrojů. Pak následuje prohlídka školy.…

Více informací o akci


Newsletter

Nechte si zasílat na svou emailovou adresu aktuální novinky na webu, informace o akcich atd. Stačí zadat svou emailovou adresu.